Wie zijn wij?
......................................................................................................


Spelerij Maatjes is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in Wijk bij  Duurstede die zich volledig richt op voor-, naschoolse en vakantie opvang van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

We leveren flexibiliteit en maatwerk en dat betekent dat elke vraag van ouders ondersteund wordt. Mocht het niet binnen Spelerij Maatjes kunnen, dan zoeken we samen met de ouders naar passende oplossingen voor hun zoon of dochter.

Spelerij Maatjes kiest daarbij bewust het profiel van maatschappelijk betrokken onderneming. Er wordt onder meer samen gewerkt met de lokale Stichting Binding.

De nadruk in de financiŽle bedrijfsvoering ligt primair op het dekken van de kosten en het borgen van continuÔteit en minder op het maken en vergroten van winst. De winst vloeit daarom voor het grootste deel terug in de organisatie (materialen en activiteiten voor de kinderen).

 


   Lekdijk Oost 12
   3961 MB Wijk bij Duurstede 

 

Maatjestelefoon: 06 10059848
E-mail: spelerijmaatjes@outlook.com